Każdy pracodawca i pracownik powinien to wiedzieć!

Czym jest prawo pracy? Prawo pracy, jest to zespół norm prawnych, związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Tak naprawdę z prawem pracy stykamy się na co dzień. Jednak musisz pamiętać, że prawo pracy ma także swoje zasady. Aby je respektować, trzeba je znać. Niezależnie czy jesteś pracownikiem czy pracodawcą.

Stosunek pracy, jest to stosunek prawny, który jesteś zobowiązany wykonywać względem pracodawcy i świadczenia pracy na odpowiednim stanowisku i odpowiedniego rodzaju. Pracodawca jest zaś zobowiązany do stworzenia Ci warunków umożliwiających, wymagane przez siebie obowiązki względem Twojej osoby oraz co najważniejsze, uregulowania należności wypłaty wynagrodzenia w terminie oraz innych świadczeń.

Lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy względem Ciebie jest, podpisanie umowy o pracę, czy to umowa o dzieło czy zlecenie, czy umowa o pracę na czas nieokreślony. Jest to zabezpieczenie dla pracownika. Aby pracownik mógł godnie pracować na stanowisku wymaganym przez pracodawcę musi mieć godne warunki pracy, w zakres tego wchodzi bezpieczeństwo i higiena pracy BHP oraz oczywiście finanse. Kolejnym z warunków jest terminowe wypłacanie wynagrodzeń oraz umożliwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Stosowanie sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów w stosunku do pracownika i prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracownikiem. Każdy medal ma dwie strony, pracownik też musi spełniać odpowiednie warunki alby móc podjąć pracę i wykonywać ją należycie. Do zakresu obowiązków pracowniczych należy: sumienne i staranne wykonywanie pracy, stosowanie się do poleceń przełożonego, przestrzeganie regulaminu pracy, dbanie o dobro zakładu pracy, przestrzeganie tajemnicy określonej w przepisach, przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Należy pamiętać, że prócz praw pracy, masz także obowiązki. Należy je przestrzegać i o nich pamiętać, ponieważ są to obopólne korzyści, które pomogą i pracownikowi i pracodawcy osiągnąć określony cel.
By czuć się stabilnie w swojej pracy, niezbędnikiem jest umowa. Możemy wyróżnić kilka rodzajów umów, w tym: umowę na okres próbny (do trzech miesięcy), na czas nieokreślony i czas określony.
Co gwarantuje umowa o pracę? Oczywiście stałe, niezmienne i uzgodnione przez przepisy pracy wynagrodzenie w wysokości 2250 zł brutto, zasiłek chorobowy, unormowany czas pracy, ochronę grup pracowników, zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy w szczególnych wypadkach oraz stosowanie się do określonych procedur. Pamiętaj, że umowa powinna zostać utrwalona na piśmie oraz zawierać wszystkie elementy wymienione w Kodeksie pracy. Wtedy jako pracownicy możemy czuć się pewnie na zajmowanym stanowisku. Przepisy mówią jasno – umowa jest to obowiązek pracodawcy w stosunku do pracownika.

 

You may also like...