Jak dokonać kupna mieszkania?

Często zdarza się, że nie wiemy jak dokonać zakupu czy sprzedaży jakiejś nieruchomości. Jednak jest to bardzo ważna transakcja, która powinna być zrobiona w pełni zgodnie z prawem, świadomie i ostrożnie. Zdarzają się bowiem przykre sytuacje, kiedy klient bądź sprzedający są oszukani, a później nie są w stanie dochodzić swoich praw np. przed sądem z uwagi na nie spełnienie podstawowych zasad koniecznych przy takiej transakcji. Jak więc bezpiecznie kupić mieszkanie?

Zgodnie z przepisami naszego prawa, zdecydowanie najbardziej bezpiecznym i rozsądnym jest zakup mieszkania poprzez akt notarialny. Jest to niezwykle ważny dokument, którego podważanie wydaje się być niemal niemożliwym. Jeżeli więc obie strony zdecydowały się na podpisanie tego dokumentu, mogą być w pełni spokojne o jego prawomocność. Umowy kupna-sprzedaży spisywane indywidualnie przez strony nie mają nigdy równie dużej mocy prawnej co dokument, który sporządził notariusz. Wydaje się być to nieodzowne, kiedy zależy nam na zgodnym z prawem zakupie nieruchomości.

Mimo to wciąż nie brakuje osób, które uważają, że akt notarialny to zbędny wydatek. Dla takich osób ponoszenie kosztów związanych z bezpiecznym zakupem nieruchomości wydaje się być zbędną fanaberią. Nie jest to jednak zgodne z prawdą. W rzeczywistości bowiem, jeśli chcemy zadbać o swoje bezpieczeństwo i nie stracić pieniędzy czy nieruchomości, powinniśmy zawsze dołożyć wszelkich starań, by ta istotna transakcja odbyła się w pełni zgodnie z prawem i bezpiecznie. Pamiętajmy przy tym, że akt notarialny to dokument, na mocy którego sprzedający przestaje być właścicielem mieszkania, zaś kupujący staje się prawnym jego właścicielem. Bez tego dokumentu niemal niemożliwym wydaje się być dochodzenie swoich praw. Co więcej, w przypadku gdy kupujący nie uiści zapłaty za nieruchomość w wyznaczonym terminie, dzięki temu dokumentowi sprzedający będzie mógł dochodzić się swoich pieniędzy, łącznie z pomocą świadczoną przez komornika. Podobnie zaś, jeśli sprzedający z jakiegoś powodu nie będzie chciał opuścić i zwolnić sprzedanej nieruchomości, ten dokument pomoże w dochodzeniu swoich praw przez osobę kupującą. Akt ten swoją dużą moc prawną zyskuje przede wszystkim dlatego, że notariusz w tym wypadku staje się świadkiem tej transakcji. Podpisuje się i podbija swoją pieczątką na dokumencie, a co za tym idzie, nadaje dokumentowi wyjątkowej mocy prawnej, która później pozwala na przeniesienie własności danej nieruchomości i zapewnia bezpieczeństwo przy tej transakcji.

You may also like...