Szkolenia leasingowe – leasing operacyjny

Przedsiębiorcy mogą korzystać z dwóch form leasingu – finansowego oraz operacyjnego. Różnice między tymi rozwiązaniami wynikają między innymi z kwestii dotyczących podatków.

Leasing operacyjny oznacza, że przedmiot umowy zaliczany jest do składników majątkowych firmy leasingowej. W takim przypadku to leasingodawca ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W przypadku leasingu finansowego przedmiot umowy wchodzi do składników majątkowych leasingobiorcy. Leasing operacyjny wyróżnia się między innymi znacznie niższymi kosztami początkowymi. W związku z tym większość umów leasingu zawieranych w Polsce ma właśnie takich charakter. Takie rozwiązanie sprawdza się również w sytuacjach, gdy przewidywany czas trwania umowy jest stosunkowo krótki.

Kwestie dotyczące leasingu są dosyć skomplikowane i wymagają bardzo dobrej znajomości przepisów prawa, w tym także prawa podatkowego. Jeśli firma często korzysta z takiego rodzaju umów, warto zdecydować się na dobre, merytoryczne szkolenia leasingowe, dzięki któremu pracownicy zyskają odpowiednią wiedzę na temat różnych form takich transakcji.

You may also like...