Jaką kasę rejestrującą wybrać ?

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, wiąże się z pewnymi kosztami jakie musi ponieść każdy przedsiębiorca. Poza różnymi podatkami, są to także obciążenia związane z zakupem sprzętu, niekoniecznie potrzebnego, a jednym z nich są kasy fiskalne, które musi posiadać prawie każdy.

Kto ma obwiązek ją posiadać ?

Wszystkie osoby, których kwota obrotu w jednym roku podatkowym przekroczyła kwotę 20 tyś. złotych. Oczywiście mamy tu na myśli każdego kto świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy rolników ryczałtowych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku podatników rozpoczynających swoją działalność limit obliczany jest proporcjonalnie do okresu jej wykonywania. Niektóre podmioty nie mogą zostać zwolnione z tego obowiązku. Lista tych czynności została wymieniona w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W tym wypadku nie ma sensu podawać jej w całości, ponieważ jest bardzo długa. Na liście znajdują się m. in. :
• zakłady fryzjerskie, kosmetologiczne i kosmetycznych
• przewozu osób czy to taksówkami, czy innymi pojazdami
• dostarczania paliw płynnych, części samochodowych (głownie do silnika)
• dostarczania sprzętu elektronicznego, telekomunikacyjnego
Jak widać jest sporo obostrzeń, a to tylko wycinek całości.

Rodzaje

Przenośne kasy
Zwane również mobilnymi, służą do bezprzewodowej pracy, najczęściej w terenie. Dlatego są bardzo odporne na zmienne warunki atmosferyczne, jak duża wilgotność powietrza czy wahania temperatury. Wyposażone w akumulator, stabilizacje rolek papieru i klawiaturę wykonaną z gumy bądź silikonu, dzięki czemu nie możliwości jej zawilgocenia.
Małe i średniego zasięgu
Inaczej zwane kasami jednostanowiskowymi, mogą współpracować z urządzeniami peryferyjnymi jak waga, czytnik kodów kreskowych, komputer. Kasy o małym zasięgu przeznaczone są do niewielkich sklepów czy punktów usługowych. Uwarunkowane jest to liczbą możliwych do zaprogramowania towarów, czyli tzw. PLU. W takiej kasie pojemność bazy może wynosić od 500 do 3000 kodów PLU. Natomiast kasy fiskalne o średnim zasięgu mogą się pochwalić pamięcią od 3000 do nawet 12 000 PLU. Przez co świetnie odnajdą w dużych sklepach przemysłowy.
Systemowe kasy
Przeznaczone głównie do dużych placówek handlowych i tam gdzie panuje duże natężenie ruchu. Bardzo duża pojemność od 20 tyś. do 100 tyś. PLU. Wyposażone w porty Ethernet, pozwalają na komunikację w czasie rzeczywistym z magazynem i systemem monitoringu. Współpracują też z innymi urządzeniami, które wpływają na przyspieszenie obsługi klienta, na przykład z wagą lub czytnikiem kodów kreskowych.
Drukarki fiskalne
Różni się tym od kasy fiskalnej, że została zaprojektowana do zbierania informacji o obrocie handlowym i rejestrowaniu go w pamięci, jest częścią systemu a nie jego głównym podmiotem. Dlatego są stosowane jako dodatek we wszystkich miejscach, w które odbywa się sprzedaż na większą skalę.

 

You may also like...