Kto może rozliczać się przy pomocy formularza PIT 36?

Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli przychody, zobowiązani są dokonać rocznego rozliczenia podatku dochodowego. W zależności od tytułu uzyskania przychodów konieczne jest przekazanie do Urzędu Skarbowego odpowiedniej deklaracji PIT.

Podatki i biznes

Wśród formularzy można wyszukać PIT -36. Jest on skierowany do tych podatników, którzy w danym roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Obejmuje ona również działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Ponadto przychody pochodzić mogą z najmu i dzierżawy. Pit 36 interaktywny można złożyć elektronicznie. Jest to ułatwienie dla podatników, które pozwala zaoszczędzić sporo czasu. W celu złożenia deklaracji w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie NIP. Co ciekawe nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego. Wysyłka deklaracji podatkowej wymaga podania wysokości przychodu wykazanego w deklaracji za poprzedni rok. Zeznanie na formularzu PIT- 36 należy złożyć do 30 kwietnia za rok poprzedni. Jeśli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, termin ulega zmianie i przypada na pierwszy roboczy dzień następujący po 30 kwietnia. W związku z tym rozliczenia za rok 2019 należy przesłać do 30 kwietnia 2020 roku. PIT-36 za 2019 rok składają podatnicy, którzy w trakcie roku samodzielnie obliczali zaliczki na podatek oraz wpłacili te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego.

 

You may also like...