Kredyt gotówkowy? Tylko na miarę możliwości!

Domowe finanse dla wielu osób to temat bardzo drażliwy. Często bowiem zdarza się tak, że ciężko jest związać koniec z końcem. Przeważnie taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy wpływy do domowego budżetu są niewystarczające lub bardzo nieregularne. Istotnym problemem może być również przerost wydatków nad wpływami. Jeżeli ktoś nie potrafi kontrolować swoich wydatków, to nawet bardzo wysokie wynagrodzenie nie będzie satysfakcjonujące. Gdy zaczyna brakować pieniędzy w portfelu, dla wielu osób naturalnym odruchem jest sięgnięcie po pożyczkę gotówkową.

Kredyt konsumencki – na co uważać?

Zaciągając pożyczkę gotówkową w banku bądź w innej instytucji trzeba mieć pewność co do tego, że będzie się w stanie zwrócić pożyczone pieniądze w wyznaczonym terminie. Spłata pożyczki musi następować w regularnych ratach, w przeciwnym razie mogą pojawić się dodatkowe zobowiązania finansowe. Pewna grupa osób zupełnie o tym nie myśli, biorąc kredyt większy niż są w stanie spłacić. Nie będąc w stanie sprostać zobowiązaniom zaciągają kolejną pożyczkę na spłatę wcześniejszych długów. To najprostsza droga do tego by wpaść w tak zwaną spiralę zadłużenia, z której później jest się bardzo ciężko wydostać.

Raty równorzędne czy malejące?

Spłata pożyczki może przebiegać różnie, jednak zawsze jest określona w zawieranej umowie. Przy pożyczkach na krótki termin, zazwyczaj wyznaczona jest konkretna data, do której trzeba oddać pożyczoną gotówkę plus ewentualne odsetki. Inną możliwością jest spłata zobowiązań w ratach. W tym przypadku najczęściej pojawiają się raty w takiej samej kwocie lub też raty malejące. Ta druga opcja polega na tym, że najpierw spłaca się większą część kredytu, a z czasem wysokość rat maleje. Metoda ta ma najczęściej zastosowanie przy kredytach o dużej wartości rozłożonych na przynajmniej kilkanaście lat.

Odpowiednie zabezpieczenie

Warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu na wypadek zdarzeń losowych, które by mogły uniemożliwić lub znacznie utrudnić spłatę pożyczki w wyznaczonym terminie. Coraz bardziej popularne staje się ubezpieczenie kredytu. Warto mieć także dobra materialne, takie jak mieszkanie czy samochód, które by mogły być zabezpieczeniem. Banki bardzo dokładnie prześwietlają potencjalnych kredytobiorców sprawdzając ich sytuację materialną i oceniając zdolność kredytową. Jest jeszcze możliwość zdobycia poręczenia innej osoby, jednak od takiej formy raczej się odchodzi, gdyż coraz trudniej jest znaleźć zaufaną osobę która swoim majątkiem zagwarantuje spłatę cudzego zobowiązania.

 

You may also like...