Dlaczego uczestnicy psychoterapii grupowej ustalają kontrakt?

Pojęcie kontraktu funkcjonuje w psychoterapii już od dawna. Jest to forma współpracy między pacjentem a psychoterapeutą, umożliwiająca dalszą diagnostykę, leczenie oraz wypracowanie określonych metod działania. Jasne i przejrzyste zasady pozwalają płynnie realizować leczenie, a zarazem pacjenci zyskują dzięki temu pewien komfort i wiedzę na temat planowanych działań.

Dobry kontrakt to taki, w którym na plan pierwszy wysuwają się indywidualne potrzeby pacjenta, do których ustalane są wzajemne zobowiązania jego oraz terapeuty. W terapii grupowej taki kontrakt obejmuje pewien schemat postępowania, terminy, cele, dane uczestników oraz założenia terapeutyczne.

Podstawowe założenia psychoterapii

Dobrze przemyślany kontrakt jest nieoceniony w psychoterapii grupowej. Dzięki starannemu określeniu celów można dobrać właściwe metody działania i skierować energię grupy na określony tor. Po stronie terapeuty jest dbanie o równowagę między celami wyznaczonymi przez pacjenta, a tym, które wynikają z założeń leczenia.

Zgoda pacjenta na warunki zawarte w kontrakcie jest podstawą dalszych działań terapeutycznych. Brak akceptacji któregokolwiek z punktów kontraktu obniża skuteczność psychoterapii i wywołuje niechęć do współpracy, tym samym odbierając szansę powodzenia leczenia.

Psychoterapia Kraków

W naszym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Krakowie – http://oaza.sos.pl/leczenie-uzaleznien/leczenie-alkoholizmu/ podejmowane są kompleksowe działania mające na celu optymalizację założeń kontraktów realizowanych w ramach psychoterapii grupowej. Dzięki wnikliwej analizie indywidualnych i zbiorowych potrzeb naszych pacjentów mamy możliwość realnego wsparcia w zakresie leczenia uzależnień.

Wychodzimy z założenia, że udany kontrakt jest owocem współdziałania wielu stron, w tym terapeuty i jego grupy. Fundamentem wszelkich działań jest tu szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie jego praw, przekonań, a także zrozumienie jednostkowej sytuacji życiowej, przeszłości, aspiracji oraz planów.

You may also like...