Faktoring odwrócony, pełny,międzynarodowy

Faktoring to usługa przeznaczona dla firm, które prowadzą sprzedaż towarów i usług, wystawiając przy tym faktury z odroczonym terminem płatności. Na przykład przedsiębiorca może ustalić z klientem, że płatność za dostarczony towar nastąpi w ciągu 30 dni. W tym czasie powstanie zobowiązanie podatkowe, chociaż pieniądze nie wpłyną jeszcze na rachunek firmy. W takiej sytuacji przydatnym rozwiązaniem okazuje się faktoring.

Faktoring odwrócony cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, ponieważ pomaga w poprawieniu płynności finansowej firmy, a także bardzo często wpływa korzystnie na kontakty z kontrahentami. Dobrym rozwiązaniem może być tak zwany faktoring pełny – w takim przypadku faktor przejmuje na siebie ryzyko związane z tym, że kontrahent może nie opłacić faktury, co zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności. Bardziej skomplikowany jest faktoring międzynarodowy, który wymaga kontaktów między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach. Korzystanie z takiej usług zapewnia jednak bardziej płynne finansowanie działalności oraz sprawia, że firma dysponuje większym kapitałem.

You may also like...