Wszystkich Świętych

Polska jest krajem, w którym akceptowalne są wszystkie religie. Niezaprzeczalnym jednak jest fakt, że największy odsetek polaków jest wyznania rzymskokatolickiego. Kościół rzymskokatolicki jest “zarządzany” przez papieża, w tej religii jest kilka świąt ważniejszych bądź mniej ważnych z perspektywy wiary. Jednym z takich świąt jest święto zmarłych.

Pierwszy listopad

Dnia pierwszego listopada w naszym kraju obchodzi się święto nazywane świętem Wszystkich Świętych. W tym dniu całymi rodzinami wybieramy się miejsce pochówku zmarłych członków naszej rodziny, a więc na cmentarz. Na cmentarzu zapalamy znicze i modlimy się za naszych bliskich. Już kilka tygodni przed tym świętem, w sklepach zauważyć możemy liczne elementy, które są z tym świętem ściśle powiązane. Najliczniejszą grupą obiektów, która pojawia się w sklepach przed pierwszym listopada są oczywiście znicze. Znicze są jak gdyby tradycją, która mówi o zapalaniu światełka dla naszych zmarłych. W dniu inaugurującym miesiąc listopad, wszystkie cmentarze w Polsce zaczynają świecić różnokolorowymi światłami, które zależna są od szkiełka którym otaczane są znicze. Jest to święto smutne, ale zarazem magiczne. Pozwala nam na wspomnienia o naszych bliskich, odwiedzenie ich miejsc pochówku i modlitwę w gronie rodzinnym.

 

You may also like...