Kredyt na konkretny cel

Banki oferują nam coraz to więcej możliwości. Jest wiele ofert kierowanych do osób fizycznych. Kredyty, pożyczki, konta bankowe. Jednak bardzo często poszczególne firmy ubiegają się o dodatkowe środki finansowe w celu rozwoju działalności. Oferta bankowa musi być więc poszerzana i wzbogacana o oferty kierowane właśnie do firm i ich właścicieli. Coraz bardziej powszechnie wykorzystywanym w tym obszarze kredytem jest kredyt konsumencki, czyli jaki ?

Podstawowe informacje

Jeśli posiadasz firmę, działalność gospodarczą to możesz ubiegać się o taki kredyt. Jest to pożyczka udzielana kredytobiorcy na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością zawodową. Ma być ona wykorzystana w celach prywatnych. Wartość takiego kredytu według odpowiedniej dla niego ustawy, nie może przekraczać 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w obcej walucie.

Z czego składa się umowa ?

Oczywiście muszą być w niej zawarte podstawowe informacje o kredytobiorcy – imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe. Dodatkowo musi znaleźć się tu wysokość kredytu, terminy spłat poszczególnych rat, informacje o przedterminowej spłacie kredytu itp. Bardzo ważne jest również to, że ten typ kredytu daje możliwość odstąpienia od umowy, co również powinno być zawarte w umowie.

Odstąpienie od umowy

Kredytobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania. Nie ma konieczności podania przyczyny rezygnacji, ani dodatkowych kosztów. Dodatkowo konsument może spłacić kredyt przed terminem, a dzięki temu koszt całego kredytu ulega zmniejszeniu o koszty, które poniesione zostałyby w dalszym okresie kredytowania.

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny – to samo czy nie ?

Bardzo często używa się zamiennie tych nazw kredytów. Jednak jest to błędem. Kredyt konsumencki określony jest przez odpowiednią ustawę, w przeciwieństwie do kredytu konsumpcyjnego. Pierwszy z nich ma określony maksymalny próg pieniężny, natomiast drugi nie jest ograniczony żadną kwotą. Co więcej, jeśli decydujemy się na kredyty konsumenckie to po to, aby zrealizować konkretny cel – na przykład zakup samochodu. W przypadku kredytu konsumpcyjnego kredytodawca nie wymaga od nas podania konkretnego celu. Dzięki temu uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Istnieją więc istotne różnice, dla których rozróżniamy te dwa rodzaje kredytów. Używanie tych nazw zamiennie nie powinno mieć miejsca.
Kredyty konsumenckie są oferowane praktycznie przez każdy bank. Jeśli więc potrzebujemy pieniędzy na konkretny cel, możemy się o niego ubiegać.

You may also like...