Wysokość spłaty zobowiązania – o co chodzi?

Wiele osób zastanawia się dlaczego finalna kwota jaką spłacają do banku po zaciągnięciu pożyczki jest o wiele większa niż kwota bazowa którą pożyczyli. Odpowiedź na to pytanie jest prostsza niż by się mogło wydawać. Chodzi mianowicie że bank lub też inna instytucja finansowa udzielając pożyczki określa wysokość oprocentowania. Co ważne, nie jest ono ustalane dowolnie, musi się bowiem mieścić w określonych odgórnie granicach. Oprocentowanie udzielonego kredytu to nie jest jednak jedyny koszt dodatkowy. Do wartości kredytu trzeba doliczyć także opłaty związane z zaciągnięciem kredytu. W tym przypadku instytucje finansowe mają dużo większą swobodę w określaniu ich wartości. Po zsumowaniu tych wszystkich czynników klient otrzyma całościowy koszt kredytu. W ofertach kredytowych widnieje on jako wartość procentowa i określany jest mianem rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

Jak się spłaca kredyt?

Chwilówki, czyli pożyczki krótkoterminowe zaciągane przeważnie na okres jednego miesiąca spłaca się jednorazowo. W umowie zawartej z pożyczkodawcą określony jest termin spłaty zobowiązania finansowego oraz wysokość kwoty jaką należy wpłacić w wyznaczonym terminie. W przypadku kredytów bankowych, zwłaszcza tych na większe sumy, w grę wchodzi płatność ratalna. Raty kredytu mogą być stałe bądź zmienne. Co to znaczy że raty kredytu są stałe? Oznacza to, że przez cały okres spłacania zobowiązanie kredytowego, raty do banku wpłaca się tej samej wysokości. Przykładowo, przy kredycie mieszkaniowym rozłożonym na piętnaście lat, przez sto osiemdziesiąt miesięcy trzeba będzie do banku oddawać po tysiąc dwieście złotych. Istnieje też inna opcja, a mianowicie taka, że raty kredytu mogą być malejące. Osoba, która zaciągnęła kredyt początkowo płaci wysokie raty spłacając w dużej mierze odsetki, po to by w kolejnych latach płacić mniejsze raty.

Czy ratę można zawiesić?

Wiele banków i instytucji finansowych coraz częściej wychodzi na przeciw potrzebom swoich klientów oferując możliwość zawieszenia płatności ratalnej na okres jednego miesiąca. Takie ułatwienie pomaga w sytuacjach gdy zdarzenia losowe utrudniają wywiązanie się z płatności ratalnej w terminie. Nawet jeżeli w umowie nie została określona możliwość wstrzymania płatności, to warto zapytać o to. Zwłaszcza jeżeli ma się realne przekonanie co do tego, że zastój finansowy jest jedynie chwilowy i po czasie będzie możliwe kontynuowanie płatności w wyznaczonych wcześniej terminach. O wiele lepiej jest negocjować niż brać kolejny kredyt.

 

You may also like...