Kredyt na karcie

Postęp techniki jest coraz większy. Świat zmienia się w błyskawicznym tempie. Zmiany zachodzą również w bankowości. Będący w biegu pieniądz zastępują karty. Często słyszymy o różnych rodzajach kart – płatnicza, kredytowa. Co to takiego ? Czy to to samo ? Czy coś zupełnie innego ?

Czym jest karta kredytowa ?

Jest to rodzaj karty płatniczej. Bank ustala na niej limit pieniężny, który możemy wykorzystywać. Karta kredytowa nie jest nie jest połączona z naszym rachunkiem bankowym. Dlatego też nie ma konieczności, abyśmy posiadali ją w tym banku, w którym przechowujemy swoje pieniądze. Możemy ją mieć w innym banku. Co ciekawe limit na karcie jest ustalany na podstawie naszych miesięcznych dochodów oraz historii kredytowej. Pozwala to ustalić bankowi kwotę, którą będziemy mogli uregulować. Płacąc kartą kredytową wydajemy pieniądze banku, w którym ją posiadamy.

Karta kredytowa a debetowa

Miedzy tymi rodzajami kart istnieją ważne różnice. Dlatego niemożna używać tych nazw zamiennie. Po pierwsze powiązanie z rachunkiem bankowym. Pierwsza z kart nie jest powiązana, jak już było powyżej wspomniane. Natomiast karta debetowa jest ściśle powiązana z kontem w banku. Używając kart kredytowych płacimy pieniędzmi, które są własnością banku. Karta debetowa wykorzystuje nasze własne pieniądze, pochodzące z naszego konta. Aby otrzymać kartę kredytową zasady są podobne, jak te w przypadku uzyskania kredytu. Jeśli chodzi o drugą z kart, to otrzymanie jej jest dużo prostsze. Wystarczy, że w dowolnym banku założymy sobie konto osobiste ROR, czyli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Pierwsza z kart ma ustalany przez bank, nieprzekraczalny limit. Karta debetowa nie posiada limitów, dlatego, że korzystamy z własnych pieniędzy. Oznacza to, że możemy wydać tyle, ile środków zostało zgromadzone na naszym rachunku bankowym. Wyjątkiem jest tutaj debet, kiedy możemy wykorzystać środki poniżej zera złotych, natomiast może być to jedynie kwota jaka została ustalona z bankiem.

Jak spłacamy kartę kredytową ?

Najlepiej zrobić to w okresie bezodsetkowym. Konieczne jest wtedy spłacenie całości zadłużenia. Okres bezodsetkowy to czas, kiedy bank nie podbiera odsetek od transakcji. Jest on różnej długości w zależności od banku. Nie ma jednak konieczności spłacania zadłużenia w tym okresie. Możemy wpłacić kwotę minimalną, a resztę rozłożyć na dogodne dla nas raty. W przypadku karty debetowej, debet spłacany jest automatycznie, kiedy na nasze konto wpłyną kolejne środki. Jak widać w tych dwóch rodzajach kart jest więcej różnic, niż podobieństw.

 

You may also like...