Czy stać mnie na kredyt ?

Banki rozważnie dysponują pieniędzmi. Kredyty nie są udzielane pochopnie. Trzeba spełnić określone wymagania, aby móc zostać kredytobiorcą. Najważniejszym kryterium jest zdolność kredytowa. Co to takiego ? Co oznacza?

Co to jest zdolność kredytowa?

Jest to możliwość spłacania kolejnych rat kredytu w terminie, wraz z naliczonymi odsetkami. Jeśli będziemy w stanie spłacać daną kwotę, o którą się ubiegamy, to posiadamy tą właśnie zdolność. Natomiast jeśli nie będziemy mogli spłacić kredytu w terminie z dochodów jakie posiadamy, to znaczy że nie posiadamy zdolności kredytowej.

Analiza zdolności kredytowej

Banki wyliczają to kryterium na podstawie przyjętych wytycznych. Analizę tę, dzieli się na ilościową oraz jakościową. Analiza ilościowa dotyczy sytuacji finansowej potencjalnego nabywcy kredytu. Bierze się tu pod uwagę kilka kwestii. Są to między innymi uzyskiwane dochody, koszty miesięcznego utrzymania – czyli na przykład czynsz za mieszkanie, opłaty za prąd czy wodę, ale również stan obecnego zadłużenia. Tutaj sprawdza się nie tylko kredyty, które są zaciągnięte przez nas. Jeśli jesteśmy poręczycielami czyjegoś kredytu, to jest on również brany pod uwagę w tej analizie.
Zbierając te wszystkie wydatki i sumując, dowiadujemy się czy zostaje nam jakaś nadwyżka pieniędzy, która będzie mogła być przeznaczona na spłatę potencjalnych rat kredytowych.

Analiza jakościowa

Banki badają nasz stan majątkowy i finansowy, co jest analizą ilościową. Natomiast ważna jest również analiza jakościowa, która także jest prowadzona. Są to informacje o potencjalnym kredytobiorcy, które mają wykazać skłonność danej osoby do spłaty zaciągniętego kredytu. Choć w pierwszej chwili może nie jest to zupełnie jasne, to chodzi przede wszystkim o nasze dane personalne. Sprawdzany tutaj jest wiek kredytobiorcy, stan cywilny, a także liczba osób, jaką taka osoba utrzymuje ze swoich zarobków. Analizowane są również kwestie dotyczące wykształcenia, zajmowanego stanowiska w pracy i stażu pracy.
To co również jest istotne dla banku, to historia kredytowa potencjalnego kredytobiorcy. Pokazuje ona czy wcześniejsze zobowiązania były spłacane w ustalony w umowie sposób. Może być to wskazówka dla banku, czy warto udzielać kolejnego kredytu, czy jednak odmówić danej osobie.
Wszystkie analizy pokazują, czy osoba ubiegająca się o kredyt może go dostać i czy będzie w stanie go spłacać. Choć jest to głównie ważna informacja dla banku, to pokazuje też przyszłemu kredytobiorcy czy stać go na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania i zapobiega nadmiernemu zadłużaniu się, z którego później ciężko się uratować.

 

You may also like...