Szkolenie: Zarządzanie zmianą, system zarządzania kancelarią

W każdej firmie od czasu do czasu konieczne jest wprowadzenie zmian. Nie jest to łatwy proces, a niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do znacznego spadku efektywności pracy.

Dobrym rozwiązaniem może być Szkolenie zarządzanie zmianą – dzięki temu menedżerowie dowiedzą się więcej o tym w jaki sposób wprowadzać zmiany w organizacji tak, aby nie zaburzyć w zbyt dużym stopniu funkcjonowania firmy. Duże znaczenie ma dobra komunikacja między zarządem, a szeregowymi pracownikami, którzy powinni dobrze rozumieć znaczenie zmian, muszą także zdawać sobie sprawę z tego, że ich zaangażowanie ma kluczowe znaczenie dla sukcesu takiego przedsięwzięcia.

Przykładem zmiany może być na przykład nowy system zarządzania kancelarią. Wprowadzenie takiego systemu zmusi pracowników to zdobycia dodatkowych umiejętności, na początku również prawdopodobnie wpłynie niekorzystnie na wydajności ich pracy. Może to prowadzić do frustracji i dużego niezadowolenia oraz poważnych oporów w stosunku do zmiany. Niezbędne jest więc przygotowanie dokładnego planu działania, a także przekonanie pracowników, że zmiana jest niezbędna.

You may also like...