Tagged: święto zmarłych

Wszystkich Świętych

Polska jest krajem, w którym akceptowalne są wszystkie religie. Niezaprzeczalnym jednak jest fakt, że największy odsetek polaków jest wyznania rzymskokatolickiego. Kościół rzymskokatolicki jest „zarządzany” przez papieża, w tej religii jest kilka świąt ważniejszych bądź...